بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث
نقد و بررسی تخصصی سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث

نقد و بررسی تخصصی سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث

بیمکث تاکنون 28 مدل سینک ظرفشویی تولید کرده که 20 مدل از آنها توکار و 8 مدل روکار هستند؛ از 20 مدل سینک توکار بیمکث 3 مدل در دسته تک لگنه و 17 مدل باقیمانده در دسته 2 لگنه جای می گیرد؛لازم به ذکر است با اینکه کلیه سینک های تک لگنه بیمکث توکار هستند اما همه سینک های دولگنه تولید این برند توکار نیستند؛ بیمکث جمعا 25 مدل سینک دولگنه تولید کرده که 8 مدل از آنها روکار و 17 مدل آنها توکار هستند؛ در این مقاله به نقد و بررسی تخصصی سینک های ظرفشویی دو لگنه توکار بیمکث و در پایان نیز به معرفی بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث خواهیم پرداخت؛ لطفا با رلوکس همراه باشید.

 

نقد و بررسی تخصصی سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث

 

17 مدل سینک دولگنه توکار بیمکث شامل 16 مدل سینک استیل و 1 مدل سینک شیشه ای هستند و عبارتند از:

 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 911 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 912 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 915 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 916 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 920 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 958 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 610 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 611 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 512 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 511 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 517 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 515 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 917 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 921 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 722 بیمکث
 • سینک استیل دولگنه توکار مدل BS 723 بیمکث

جهت مقایسه هر چه بهتر این سینک ها، مشخصات فنی و امکانات آنها را در کنار یکدیگر قرار می دهیم؛ بدین منظور جدول ذیل را برایتان گردآوری کرده ایم؛ که اطلاعات و جزییات مندرج در آن عیناً از کاتالوگ محصولات مربوطه استخراج گردیده است.

 

جدول مقایسه مدل های سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث

 

ردیفمدلطرح سینکسرریز سینیسرریز لگن بسته بندی شرکتوضعیت سینیضخامت ورقابعاد سینک ظرفشوییعمق لگنجنس سینک تعداد لگنابعاد لگن بزرگابعاد لگن کوچکسبد میوهنوع نصبجامایعتخته گوشتنوع سیفونقیمت
1BS 911فانتزی    0.8 میلیمتر180 * 500 * 1160 میلیمتر180 میلیمتراستیل 2 – توکار  معمولی530
2BS 912 فانتزی 0.8 میلیمتر180 * 500 * 1160 میلیمتر180 میلیمتراستیل 2 توکار  معمولی 785
3BS 915 فانتزی  0.8 میلیمتر200 * 500 * 1160 میلیمتر200 میلیمتراستیل2 – توکار  معمولی 845
4BS 916 فانتزی    0.8 میلیمتر150 * 600 * 1200 میلیمتر 200 میلیمتر استیل 2 توکار   معمولی 685
5BS 920 فانتزی    0.8 میلیمتر170 * 500 * 1200 میلیمتر 170 میلیمتر استیل 2 توکار   معمولی 745
6BS 958 فانتزی    0.8 میلیمتر140 * 438 * 838 میلیمتر 140 میلیمتر استیل 2 – توکار   معمولی 232
7BS 610 سوپر فانتزی    0.8 میلیمتر165 * 500 * 1200 میلیمتر 165 میلیمتر استیل 2 توکار   معمولی 395
8BS 611سوپر فانتزی    0.8 میلیمتر165 * 500 * 1200 میلیمتر 165 میلیمتر استیل 2 توکار   معمولی 395
9 BS 512نیمه فانتزی     0.8 میلیمتر 150 * 500 * 1220 میلیمتر150 میلیمتر استیل2 348 * 398 میلیمتر 348 * 398 میلیمتر  توکار   معمولی 320
10 BS 511نیمه فانتزی     0.8 میلیمتر 150 * 500 * 1220 میلیمتر150 میلیمتر استیل2 348 * 398 میلیمتر 348 * 398 میلیمتر  توکار   معمولی 310
11 BS 517نیمه فانتزی     0.8 میلیمتر 150 * 500 * 1020 میلیمتر150 میلیمتر استیل2 347 * 398 میلیمتر 347 * 398 میلیمتر  توکار   معمولی 305
12 BS 515 نیمه فانتزی     0.8 میلیمتر 150 * 520 * 1200 میلیمتر 150 میلیمتر استیل2 305 * 402 میلیمتر 317 * 342 میلیمتر  توکار   معمولی 315
13 BS 917 سوپر فانتزی     0.8 میلیمتر 200 * 500 * 1160 میلیمتر200 میلیمتراستیل2 – –  توکار   معمولی 840
14 BS 921  فانتزی – –   0.8 میلیمتر 220 * 500 * 1220 میلیمتر 220 میلیمتر استیل2 –  توکار   معمولی 640
15 BS 722

دستساز

  2 میلیمتر 220 * 510 * 850 میلیمتر220 میلیمتر استیل2 – –  توکار   معمولی 975
16 BS 723

دستساز

 فانتزی – –  2 میلیمتر 220 * 510 * 1200 میلیمتر 220 میلیمتر استیل2 – –  توکار   معمولی 1185
17 BS 811 فانتزی  0.8 میلیمتر180 * 520 * 1200 میلیمتر 180 میلیمترشیشه سکوریت شده2 – –  توکار   معمولی 930

 

سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث چه شباهت هایی با یکدیگر دارند؟!

اشتراکات سینک های ظرفشویی دولگنه توکار بیمکث شامل موارد ذیل می باشد:

 • همگی دارای بسته بندی شرکت هستند.
 • هیچ کدام سبد میوه ندارند.
 • هیچ کدام جامایع ندارند.
 • هیچ یک تخته گوشت ندارند.
 • نوع نصب همه آنها توکار است.
 • نوع سیفون در همه آنها معمولی است.
 • همه آنها دارای دو لگن هستند.

 

بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث

 

اگرچه به دلیل متفاوت بودن سلیقه و توان مالی افراد و همچنین متغیر بودن ابعاد فیزیکی مکان مورد نظر، نمی توان به صورت مطلق گفت که بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث کدام مدل است؟! اما به طور نسبی و با توجه به وضعیت اغلب آشپزخانه های امروزی و همچنین با توجه به معیارهای عمق لگن ، ابعاد سینک ظرفشویی، طراحی فانتزی، ضخامت ورق ، جنس و … می توان گفت که بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث ، سینک BS 723  و بعد از آن سینک مدل BS 722 می باشد که هر دوی آنها دستساز بوده و از بیشترین میزان ضخامت ورق (2 میلیمتر) در بین سینک های بیمکث برخوردار هستند؛ اگرچه قیمت این دو مدل نسبت به میانگین قیمت سینک های توکار بیمکث تاحدودی بیشتر است اما با توجه به کارایی و تمایزاتی که دارند ارزشش را دارند. در ذیل تصویری از این 2 سینک مشاهده می فرمایید.

 

 

سینک استیل دولگنه توکار بیمکث مدل BS 723 دستساز

سینک استیل دولگنه توکار بیمکث مدل BS 722 دستساز

 

با مراجعه به قسمت سینک بیمکث در فروشگاه رلوکس می توانید همه سینک های بیمکث را بصورت یکجا مشاهده فرمایید.

سخن نهایی

ما در این مقاله تلاش کردیم تا بعد از نقد و بررسی تخصصی و فنی، بهترین سینک دولگنه توکار بیمکث را شناسایی و حضورتان معرفی کنیم؛ در پایان تصمیم گیرنده نهایی خود شما هستید. مسلماً شما با توجه به شرایط و بودجه و نیازهای خود بهترین مدل را انتخاب خواهید کرد.