ایده های طراحی دکوراسیون آشپزخانه سبز رنگ

اگر شما هم عاشق طراحی دکوراسیون آشپزخانه خود هستید به رنگ سبز هم فکر کنید. رنگ سبز رنگ آرامش است. دکوراسیون آشپزخانه سبز رنگ را می توانید در میز ناهار خوری، رنگ کابینت ها و یا حتی دیوارها و فرش کف آشپزخانه طراحی کنید. رنگ سبز، رنگی سرشار از طراوت و شادابی است. رنگی که در طبیعت فراوان دیده می‌شود. انرژی حاصل از تماشای رنگ سبز را نمی‌توان با انرژی